PO, ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod.

V dávných dobách bylo v místech naší obce moře, které bylo hluboké kolem 300 metrů. Doba ledová postupně přešla až na subtropické podnebí,které umožnilo růst subtropických rostlin  jako jsou pomeranče,citrony,čaj a podobně. Nález z oblasti dnešních Březin dokazuje,že v této oblasti žili mamuti,ale i další subtropická zvířata, například žáby, které dosahovaly velikosti dnešních králíků.

litografiePrvní osídlení našeho kraje člověkem je odhadováno  kolem r.8000 před n.l.. První prokazatelné osídlení oblasti dnešních Těchlovic je doloženo na základě „Těchlovického pokladu“, který byl nalezen při stavbě nádražní budovy  v  roce 1881.Jeho stáří je odhadováno na 4000 let.Dalším důkazem osídlení Těchlovic před 2-3 000 lety byl nález pohřebiště  z doby lužické v Přední Lhotě na svahu směrem k Vrabinci.

V polovině prvního tisíciletí n. l. se usadili  v našem kraji Slované.U nás to byl kmen Děčanů, kteří se usídlili po obou stranách Labe.Založeno bylo 10 obcí: Těchlovice, Křešice, Boletice, Hoštice, Dobkovice, Choratice, Malšovice, Chrochvice, Želenice a Rozbělesy.Jednotlivé obce byly pojmenovány podle jmen náčelníků - vladyků.Těchlovice podle svého vladyky Těchly.Kmen Děčanů si postavil  proti nepříteli opevnění a sice hrady: Vrabín, Vitín, Skrytín a Prosetín.

Začátkem 12. století bylo pod Vrabincem vybíráno CLO panovníka od lodí proplouvajících po Labi. Původní dřevěný hrad-strážní tvrz byl přestavěn na kamenný hrad Vrábník.

Název Těchlovice se zřejmě pojí až ke jménu „Techla“,od kterého vznikly názvy obce: Tyechleuicz (1363), Tyechlovicz (1368), Czechlewicz (1402), Tychlowicze (1654) a Tichlowitz (1787).Ve 14.století zde sídlila zámožná vladycká rodina Těchlovci z Těchlovic,kteří v r.1414 sídlo prodávají.Po několika majitelích nabyli panství v roce 1534 rytíři von Bünau z děčínského panství,v jejichž vlastnictví zůstaly Těchlovice až do r.1850.

V druhé polovině 19. století se zvýšil počet obyvatelstva na 355, v roce 1869 na 472 a v roce 1910 na 661. Rozhodující pro tento rozvoj byl rozkvět plavby parníků po Labi, zřízení loděnice, export ovoce a stavba rakouské severozápadní železnice. V roce 1930 bylo dosaženo nejvyššího počtu obyvatelstva - 735 obyvatel, který byl do značné míry ovlivněn příjezdem českých úředníků dráhy, pošty a četníků.

Obec byla do 2.světové války tvořena převážně obyvateli německé národnosti,kteří žili bohatým spolkovým životem,např.: Tělovýchovný spolek, Cyklistický sbor pracujících, Dobrovolní hasiči, Horský spolek, Spolek přátel přírody, Spolek loďařů, Pěvecký sbor apod. Tělovýchovný svaz pořádal pravidelné cvičební podívané na hřišti, také divadelní představení, bál, zpěv a přednes básní. Po skončení válečných let a po Benešových dekretech nastal odsun Němců z českého území. Velmi radikálně se tak změnila společenská a politická struktura obce a s tím i počet obyvatelstva. Po válce byly Těchlovice poměrně rychle osídleny obyvateli české národnosti. Původní počet obyvatel již ale nebyl dosažen a všechny domy nebyly příchozími Čechy obsazeny.Nejhorší situace vznikla v části obce Vitín.Vitín byl po válce na čas obsazen vojáky,ale nakonec tato část obce zůstala neobydlená a zanikla.od labe

Během vlády Komunistické strany Československa řídil obec Místní národní výbor v Těchlovicích a kratší období také MNV
v Babětíně.Vlivem slučování obcí se nejprve Babětín  stal součástí Těchlovic.Později  byly celé Těchlovice  sloučeny s 
Boleticemi a potom s městem Děčín.

Po dlouhých letech v roce 1989 a po svobodných volbách navázala obec Těchlovice na demokratické principy První republiky.
V roce 1996 proběhlo referendum o vzniku obce Těchlovice,na jehož základě došlo k odtržení od města Děčína. Obec tak
opět získala samostatnost a díky snaze zastupitelstva potom také svůj znak a prapor obce.

                     
                           

                           

POLICIE ČR

SDH Malé Březno


hasii
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Živá obec

   
  

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU