PO, ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod.

Úřední deska

Dokumenty Obecního úřadu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.06.2023 - VV - stanovení přechodné úpravy provozu
č.j.: MDC/62927/2023 Jiří Hýl
02.06.2023 - Návrh závěrečného účtu obce Těchlovice za rok 2022
Jiří Hýl
03.05.2023 - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022
č.j.: SVS-LB/PEME/83/2023 Jiří Hýl
26.04.2023 05.06.2023 Dražební vyhláška
č.j. 223EX 1796/13- 111 Jiří Hýl
08.03.2023 31.10.2023 Oznámení o nařízení obce s rozšířenou působností
č.j.: MDC/24125/2023 Jiří Hýl
16.02.2023 - Bilance obce za rok 2022
Jiří Hýl
09.11.2022 - VV - Opatření obecné povahy MZe ČR
č.j.: KUUK/160232/2022 Jiří Hýl
13.06.2022 - Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025
Jiří Hýl
16.05.2022 - Závěrečný účet obce za rok 2021
Jiří Hýl
26.01.2022 - Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027
č.j.: KUUK/175734/2021/ZPZ/SEA-ULK027K Jiří Hýl
22.09.2021 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ČJ: MZE-49892/2021-16212 Jiří Hýl

Záměr obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.05.2023 - Záměr obce 4/2023
Jiří Hýl

Rozpočet obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.05.2023 - Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024-2026
Jiří Hýl
11.05.2023 - Rozpočtové opatření č. 2/2023
Jiří Hýl
15.02.2023 - Rozpočtové opatření 1/2023
Jiří Hýl
29.11.2022 - Schválený rozpočet obce na rok 2023
Jiří Hýl
09.12.2020 - Střednědobý výhled rozpočtu obce 2021-2023
Jiří Hýl

Rozpočet MŠ

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.01.2023 - Hospodaření MŠ za rok 2022
Jiří Hýl
29.11.2022 - Schválený rozpočet MŠ Těchlovice na rok 2023
Jiří Hýl
08.12.2021 - Střednědobý rozpočet MŠ 2022-2023
Jiří Hýl

Zápisy ze zasedání ZO

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.05.2023 15.06.2023 Zápis z 3. zasedání ZO
Jiří Hýl

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.12.2021 - OZV č. 1/2021,o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Jiří Hýl
08.12.2021 - OZV č. 2/2021,kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
Jiří Hýl
12.08.2020 - OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Jiří Hýl
14.05.2020 - Řád veřejného pohřebiště obce Těchlovice
Jiří Hýl
14.06.2019 - OZV č. 1/2019 Společný školský obvod ZŠ
Jiří Hýl
12.02.2016 - OZV č.1/2016 Požární řád
Jiří Hýl
11.03.2011 - OZV č.4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Jiří Hýl
13.02.2006 - OZV č.1/2006 kterou se ruší OZV č.1/2003 a č.6/2003
Jiří Hýl
18.07.2005 - OZV č.2/2005 kterou se ruší OZV č.1/1997
Jiří Hýl
10.02.2005 - OZV č.1/2005 o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Jiří Hýl
10.06.2004 - OZV č.3/2004 o závazných částech územního plánu obce Těchlovice
Jiří Hýl
16.04.2004 - OZV č.1/2004 kterou se ruší OZV č.1/1998
Jiří Hýl
05.06.2003 - OZV č.6/2003 o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti v obci Těchlovice
Jiří Hýl
09.04.2003 - OZV č.2/2003 kterou se ruší OZV č.2/1997
Jiří Hýl
09.04.2003 - OZV č.3/2003 kterou se ruší OZV č.3/1997
Jiří Hýl
09.04.2003 - OZV č.4/2003 kterou se ruší OZV č.2/1999
Jiří Hýl
27.09.1999 - OZV č.1/1999 o schůdnosti místních komunikací
Jiří Hýl
21.04.1997 - OZV č.1/1997 o místních poplatcích
Jiří Hýl

Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.06.2022 - Žádost o informace - odložení žádosti
Jiří Hýl
12.01.2022 - Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Jiří Hýl
09.01.2020 - Dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb.
Jiří Hýl
04.12.2019 - Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Jiří Hýl
21.08.2019 - Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
Jiří Hýl
04.06.2019 - Žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
Jiří Hýl

Smlouvy zveřejněné dle zákona č. 250/2000 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.01.2023 - Smlouva s FK Český lev Těchlovice, z.s. na rok 2023
Jiří Hýl
28.03.2022 - Darovací smlouva - M.Březno
Jiří Hýl
12.01.2022 - Smlouva s FK Český lev Těchlovice, z.s. na rok 2022
Jiří Hýl
07.11.2021 - Smlouva č.9 o poskytnutí NFV
Jiří Hýl
01.09.2021 - Smlouva č.8 o poskytnutí NFV
Jiří Hýl
01.09.2021 - Smlouva č.7 o poskytnutí NFV
Jiří Hýl
01.09.2021 - Smlouva č.6 o poskytnutí NFV
Jiří Hýl
23.08.2021 - Darovací smlouva s SMS, z.s.
Jiří Hýl
17.06.2021 - Smlouva č.5 o poskytnutí NFV
Jiří Hýl
22.03.2021 - Smlouva č. 4 o poskytnutí NFV
Jiří Hýl
06.01.2021 - Smlouva s FK Český lev Těchlovice, z.s. na rok 2021
Jiří Hýl
10.09.2020 - Smlouva č. 3 o poskytnutí NFV
Jiří Hýl
24.08.2020 - Smlouva č. 2 o poskytnutí NFV
Jiří Hýl
17.08.2020 - Smlouva č. 1 o poskytnutí NFV
Jiří Hýl
09.01.2020 - Smlouva s FK Český lev Těchlovice, z.s. na rok 2020
Jiří Hýl
10.01.2019 - Smlouva s FK Český lev Těchlovice, z.s. na rok 2019
Jiří Hýl
05.01.2018 - Smlouva s FK Český lev Těchlovice, z.s. na rok 2018
Jiří Hýl
23.10.2017 - Příloha č. 1 ke smlouvě s FK Český lev Těchlovice, z.s. za rok 2017
Jiří Hýl
06.01.2017 - Smlouva s FK Český lev Těchlovice, z.s.
Jiří Hýl
03.02.2016 - Smlouva s FK Český lev Těchlovice
Jiří Hýl

Smlouvy zveřejněné dle zákona č. 340/2015 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.02.2023 - Smlouva o dílo - autorský dozor
Jiří Hýl
07.12.2022 - SoD HitFlora
Jiří Hýl
11.10.2022 - SoD Rekonstrukce KD v Těchlovicích
Jiří Hýl
19.09.2022 - Smlouva o dílo - schody hřbitov
Jiří Hýl
09.07.2022 - Smlouva o dílo - termoplasty
Jiří Hýl
01.07.2022 - Administrace projektu - Realizace energeticky úsporných opatření v budově KD Těchlovice
Jiří Hýl
01.07.2022 - Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora
Jiří Hýl
13.04.2022 - Smlouva o dílo - Projektové práce a inženýrská činnost
Jiří Hýl
30.03.2022 - Smlouva o dílo - oprava části MK p.p.č. 147-1 Přerov
Jiří Hýl
30.06.2021 - Smlouva o dílo - DPS
Jiří Hýl
16.06.2021 - Skutečně uhrazená cena za akci "Těchlovice-výměna střešní krytiny OÚ"
Jiří Hýl
16.06.2021 - Smlouva o dílo č. 321 018
Jiří Hýl
07.06.2021 - Smlouva o dílo č. 01-2021 PD Obnova mostu M-04 Těchlovice
Jiří Hýl
12.11.2020 - Smlouva o dílo (výměna střešní krytiny na budově OÚ)
Jiří Hýl
10.05.2018 - Smlouva o dílo (oprava místní komunikace p.p.č. 797/1 a 115 v k.ú. Těchlovice)
Jiří Hýl
10.07.2017 - Smlouva o dílo (montáž oplocení dětského hřiště)
Jiří Hýl
29.05.2017 - Smlouva o dílo (oprava komunikace zničené povodní na p.p.č. 805/1 a 805/2 v k.ú. Těchlovice)
Jiří Hýl
19.12.2016 - Smlouva o dílo (oprava místní komunikace v k.ú. Přerov)
Jiří Hýl
15.12.2016 - Smlouva o dílo (vyhotovení ÚP Těchlovice)
Jiří Hýl

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.01.2023 - Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022
Jiří Hýl
06.01.2022 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021
Jiří Hýl
06.01.2021 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
Jiří Hýl
03.01.2020 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Jiří Hýl
02.01.2019 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Jiří Hýl
04.01.2018 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
Jiří Hýl
11.01.2017 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016
Jiří Hýl
11.01.2016 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
Jiří Hýl
12.01.2015 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
Jiří Hýl

Územní plán obce Těchlovice

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.10.2019 - Územní plán Těchlovice
Jiří Hýl

Strategický plán rozvoje obce na léta 2020 - 2025

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.12.2020 - I. Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce 2020-2025
Jiří Hýl
09.11.2015 - Strategický plán rozvoje obce na léta 2015 - 2020
Jiří Hýl

Strategický plán rozvoje sportu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.05.2023 - Strategický plán rozvoje sportu na léta 2023-2026
Jiří Hýl
05.09.2019 - Strategický plán rozvoje sportu 2019-2022
Jiří Hýl

Provozní řád kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.01.2015 - Provozní řád kanalizace
Jiří Hýl

Příručka pro případ ohrožení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.11.2018 - Příručka pro případ ohrožení
Jiří Hýl

GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.05.2018 - Směrnice č. 1/2018 o zpracování osobních údajů a postupech jejich zabezpečení
Jiří Hýl
23.05.2018 - Prohlášení o zpracování osobních údajů
Jiří Hýl
23.05.2018 - Záznamy o činnostech agend
Jiří Hýl
23.05.2018 - Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jiří Hýl
23.05.2018 - Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Jiří Hýl

Dotace MŽP ČR


Dotace od MMR ČR


POLICIE ČR

SDH Malé Březno


hasii
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Živá obec

   
  

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU