PO, ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Agendy úřadu Czech POINT - Obecní úřad Těchlovice

 • Provádí autorizovanou konverzi dokumentů.
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
 • Přijímá podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.
 • Přijímá žádosti a oznámení týkající se informačního systému datových schránek.
 • Vede evidenci ověřovacích doložek autorizovaných konverzí dokumentů.
 • Vydává ověřené výstupy ze základních registrů.
 • Vydává úředně ověřené opisy zápisu nebo listiny uloženého ve sbírce listin.
 • Vydává výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby.
 • Vydává výpisy z bodového hodnocení řidiče.
 • Vydává výpisy z insolvenčního rejstříku.
 • Vydává výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
 • Vydává výpisy ze živnostenského rejstříku.
 • Vyhotovuje na požádání ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací výpis, opis nebo kopii, jakož i identifikaci parcel (výpis z katastru nemovitostí).

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí

 • Rejstříku trestů

Pracoviště vydávající ověřené výstupy z Czech POINTu:

Kancelář ekonomky (paní Milada Zumrová)

Adresa:

Obecní úřad Těchlovice
Těchlovice 37
405 02  Těchlovice

Úřední hodiny:

Po a St: 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Ceny za výpisy:
 • Obchodní rejstřík (OR)
 • Živnostenský rejstřík (ŽR)
 • Živnostenský rejstřík (KN)
Cena: 100,- Kč za první stránku, za každou další (i započatou) 50,- Kč.
 • Rejstřík trestů (RT)
Cena: za první stránku 50,- Kč, za další se neplatí nic.

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík: IČ subjektu.
 • Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby.
 • Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

 • Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

POLICIE ČR

SDH Malé Březno


hasii
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Živá obec

   
  

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU