csenfrdeitplrues
PO, ST 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.

kronika

Původní německá kronika byla po druhé světové válce přeložena a dopisována kronikářem p. Pechánkem, dále kroniku dopisovala paní Petržílková (předsedkyně MNV). Po sloučení Těchlovic s Boleticemi a poté s Děčínem kroniku nikdo nepsal. Dopisování kroniky bylo obnoveno po osamostatnění obce Těchlovice. Kronika je doplněna kreslenými obrázky, články z novin, fotografiemi a podobně. Celá kronika byla nafocena a převedena do digitální podoby. Bohužel celkový objem dat je příliš velký, a proto není vhodný pro umístění na internetu.

nemkronik2 

Německá kronika byla psána od roku 1881 do 2 světové války. Nyní je uložena v okresním archivu v Děčíně (na Děčínském zámku). Studovna okresního archivu je veřejně přístupná. Tato kronika byla přeložena do češtiny a česká kronika je dopisována dodnes. Tato kronika je doplněna novinovými články. Zajímavé jsou například o vysvěcení zvonu na Milířsku z r. 1932.

Protokoly ze schůzí místní školní rady.  

skolni kronikyV Těchlovicích byla škola založena v roce 1874 jak dokazují první zápisy do knihy: “Protokoly schůzí místní školní rady“. Tyto knihy  jsou uloženy v okresním archivu Děčín celkem tři, vedle nich jsou uloženy tři školní kroniky, které popisují chod školy od školního roku 1905/06. Zajímavostí jsou přiložená vysvědčení z roku 1898. V Těchlovické škole se učilo ve 3 třídách, odloučená část školy se nacházela  ve Vitíně. Udivující jsou v dnešní době počty žáků, kteří školy navštěvovali. Například ve školním roce 1907/1908 navštěvovalo obě školy 203 žáků, v roce 1910/1911 225 žáků, v roce 1925/1926 143 žáků. Do Vitínské školy z toho chodilo 10-15 školáků. Loďařská škola byla založena r.1880. Těchlovická škola byla v roce 1881 přestavěna z dřevěné na zděnou.

 

Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             
hasii

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU