PO, ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod.


Ve čtvrtek 23.3.2023 proběhnou mezi 10:00 hod. - 12:00 hod. v Kamenolomu Těchlovice trhací práce malého rozsahu.

 
Fotografie z vítání občánků ke stažení ZDE


V sobotu 4. března 2023 se po dvouleté přestávce, zaviněné koronavirovými opatřeními, uskutečnila slavnostní akce "Vítání občánků". Starosta obce Jiří Hýl přivítal do obce 15 nových občánků, kteří se v uvedené době v obci narodili. Slavnostní akci doprovodily svým pěkným vystoupením děti z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Vlasty Krebsové. Závěrem starosta obce předal rodičům od obce Těchlovice malý dárek a květinu.

  
  
  

V sobotu 18. února uspořádala kulturní komise v Těchlovicích akci „Masopustní karneval pro děti“. Děti si zasoutěžily při hudbě, vybarvily si škrabošky a zažily tombolu, z které si odnesly dárečky. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akce.

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda kulturní komise

 


Na základě získané dotace ze Státního fondu životního prostřední ČR v rámci výzvy NPŽP 4/2021 na akci "Výsadba liniové zeleně v Obci Těchlovice" získala obec finanční prostředky ve výši 249 000,- Kč na výsadbu ovocných stromů. Celkem bylo vysazeno 52 ovocných stromů na pozemky u cyklostezky, pod ČOV a u bývalého vlakového nádraží. Obec v tomto případě z vlastního rozpočtu nemusela uhradit žádnou finanční částku, jelikož se jednalo o 100% dotaci ze SFŽP ČR.

 
 


Díky získané dotaci začaly v září práce na opravě schodiště k místnímu hřbitovu. Dotaci na opravu obec získala od Ústeckého kraje z operačního programu obnovy venkova ve výši 300 000 Kč. Oprava, kterou prováděla firma CK Stavba z Ústí nad Labem byla dokončena 9.11.2022 s celkovými náklady: 786 448,90 Kč s DPH.

   

Dotace od MMR ČR


POLICIE ČR

SDH Malé Březno


hasii
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Živá obec

   
  

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU