csenfrdeitplrues
PO, ST 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.

za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu nákladů souvisejících s vyhledáváním a se zpracováním informace. Úhrada je příjmem obce Těchlovice.

  • Zveřejňování informací provádí obecní úřad na své náklady.
  • Ústní informace bez potřeby rozsáhlého vyhledávání podkladů se poskytuje zdarma.
  • Písemná informace poskytnutá formou kopie (fotokopie) dokumentu se účtuje
   stránka A4 = 1,20 Kč/stránka
   stránka A4 = 2,40 Kč/stránka při oboustranném tisku

   V případě vyhledávání podkladů k obsahově rozsáhlé informaci se účtuje za každých započatých 30 minut práce pracovníka 10,- Kč

   Dále je možno účtovat:
   poštovné a jiné poplatky - dle platných tarifů
   náklady za telefonní hovory - dle platných tarifů
   náklady na cestovné, odborné, posudky, odhady, práce s archiváliemi a jiné.

   Předpokládaná výše úhrady je předem sdělena žadateli a informace je poskytnuta jen za předpokladu jeho písemného souhlasu s výší úhrady.

   V případech, že předpokládaná úhrada nákladů bude činit 200,00 Kč a více, bude vyžadováno od žadatele složení zálohy na úhradu nákladů ve výši 50% předpokládané částky.

 • Pokud pro podání informace je úhrada nákladů stanovena zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanoví se úhrada nákladů dle příslušné přílohy tohoto zákona - Sazebníku správních poplatků.
 • Úhrady nákladů provede žadatel v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně.
 • Výše sazeb představují horní limity pro účtování úhrady nákladů.

Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             
hasii

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU