PO, ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod.

za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu nákladů souvisejících s vyhledáváním a se zpracováním informace. Úhrada je příjmem obce Těchlovice.

  • Zveřejňování informací provádí obecní úřad na své náklady.
  • Ústní informace bez potřeby rozsáhlého vyhledávání podkladů se poskytuje zdarma.
  • Písemná informace poskytnutá formou kopie (fotokopie) dokumentu se účtuje
   stránka A4 = 1,20 Kč/stránka
   stránka A4 = 2,40 Kč/stránka při oboustranném tisku

   V případě vyhledávání podkladů k obsahově rozsáhlé informaci se účtuje za každých započatých 30 minut práce pracovníka 10,- Kč

   Dále je možno účtovat:
   poštovné a jiné poplatky - dle platných tarifů
   náklady za telefonní hovory - dle platných tarifů
   náklady na cestovné, odborné, posudky, odhady, práce s archiváliemi a jiné.

   Předpokládaná výše úhrady je předem sdělena žadateli a informace je poskytnuta jen za předpokladu jeho písemného souhlasu s výší úhrady.

   V případech, že předpokládaná úhrada nákladů bude činit 200,00 Kč a více, bude vyžadováno od žadatele složení zálohy na úhradu nákladů ve výši 50% předpokládané částky.

 • Pokud pro podání informace je úhrada nákladů stanovena zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanoví se úhrada nákladů dle příslušné přílohy tohoto zákona - Sazebníku správních poplatků.
 • Úhrady nákladů provede žadatel v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně.
 • Výše sazeb představují horní limity pro účtování úhrady nákladů.

POLICIE ČR

SDH Malé Březno


hasii
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Živá obec

   
  

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU