csenfrdeitplrues
PO, ST 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.


Sděluji, že Prezident České republiky vyhlásil volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky (Louny a Děčín).  Volby se budou konat v pátek  2. října a v sobotu 3. října 2020. Případné druhé kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020.
Volby byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, částka 61/2020.


                                                                                                                                              Jiří Hýl
                                                                                                                                          starosta obce


Textilní roušky na vícero použití
Většina lidí nosí roušky textilní, většinou z bavlny. Ty jsou vhodné i na opakované použití, protože je lze vydezinfikovat. Je to zapotřebí, protože na látce mohou ulpívat kapénky s virem a mohli byste si je přenést rukama na obličej nebo do očí. I proto opatrně při sundávání roušky – opět se jí dotýkejte jen v oblasti gumiček nebo provázků na zavazování a hned ji pečlivě dezinfikujte. Pokud čekáte, až se roušek „nasbírá“ na vyprání víc, uzavřete ji opatrně do sáčku.


U většiny nemocných probíhá nákaza COVID-19 bez problémů. Nicméně u některých lidí může být průběh nemoci závažnější. Kdy se neobejdete bez konzultace s lékařem a kdy je dokonce potřeba zavolat záchrannou službu?


Co je koronavirus?

Jde o zjednodušené označení pro virus s názvem SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19. Virus je ze skupiny koronavirů, které svým tvarem připomínají sluneční koronu. Napadá buňky hostitele a využívá je k množení a šíření, přičemž může způsobovat řadu zdravotních problémů, vedoucích ve vážných případech až ke smrti. V prosinci 2019 způsobil koronavirus sérii virových zápalů plic v čínském městě Wu-chan, odkud se postupně rozšířil do celého světa.

Základní fakta o koronaviru SARS-CoV-2

Původní přenos: pravděpodobně ze zvířete na člověka.

Způsob přenosu: z člověka na člověka kapénkami při kýchání a kašlání, i fyzickým kontaktem, zatím není prokázáno, zda se přenáší vzduchem, doporučuje se proto dodržovat dostatečný odstup cca 2 metry. 

Klinické příznaky: podobné jako u chřipky, vysoká teplota (až 20 % pacientů má ale teplotu nižší než 38 °C), únava, dušnost, kašel. Může se rozvinout ve virový zápal plic, selhání ledvin a smrt, ale může také proběhnout bez příznaků.

Inkubační doba: uvádí se až 14 dní, přičemž člověk je nejvíce nakažlivý v prvních fázích onemocnění (a zhruba 1-2 dny před projevením příznaků).

Nejvíce ohrožené skupiny: starší lidé a lidé s oslabenou imunitou, zejména s již probíhajícími nemocemi cévní, oběhové a dýchací soustavy nebo cukrovkou.

Léčba: několik léků je ve fázi testování, žádný zatím není ověřený a schválený, očkování neexistuje, nasazuje se jen podpůrná léčba.

Prevence: podobná jako u jiných virových onemocnění včetně chřipky – tzn. mytí a dezinfekce rukou, vyhýbání se místům s velkým počtem lidí, případně používání vhodných ochranných pomůcek, jako jsou respirátory.


Zdroje: WHO, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

   Kulturní komise obce pozvala všechny ženy v sobotu 7.3.2020 do restaurace U Kaštanu na akci „Večer při muzice se vzpomínkou na MDŽ“. V úvodu  všechny přivítal starosta obce Jiří Hýl a každé ženě předal kytičku s dárkem od dětí z mateřské školky. Pro všechny příchozí bylo připraveno drobné občerstvení. Posezení začalo krátkou přednáškou na téma „Zdravotní cvičení pro zachování síly“.  K tanci i poslechu hrála skupina Derby.

  
Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


   V sobotu 22. února se uskutečnil v Těchlovicích za podpory Obce Těchlovice Těchlovický masopust. Masky se nejprve sešly v Babětíně, kde jsme dostali klíč Těchlovic od starosty obce, a pak vyrazily za rytmu řízné muziky na masopustní průvod. Maškary navštívily každé stavení, kde byly zvány a podle staročeských tradic popřály každé hospodyni dobrou úrodu a bohatý rok. Masky si také v každém stavení zatancovaly s paní domácí, či hospodářem.
   V průvodu byly děti i dospělí převlečeni za různé masky, které si nakonec můžete prohlédnout ve fotogalerii. Masopust se vydařil a přispěl, doufejme, k dobré náladě v obci. Nakonec se většina ještě pobavila u muziky v místní hospůdce.

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli způsobem podpořili pátý ročník obnovené tradice v Těchlovicích.

Mgr. Květoslav Kolařík – zastupitel Obce Těchlovice.

 
Další fotografie naleznete ve fotogalerii.
Fotografie na rajce.net


  
   V sobotu 7. prosince uspořádala kulturní komise v Těchlovicích akci Rozsvícení vánočního stromku. Pro děti byly připraveny vánoční dílničky, pro dospělé pak svařáček. Adventní večer zpříjemnily svým tanečním vystoupením také děvčata z Těchlovic – Emička, Kája, Bětka a Anička. V podvečer vystoupila MŠ Těchlovice se svojí vánoční besídkou a vánoční přání pak pronesl starosta obce Jiří Hýl. Poté jsme již všichni společně rozsvítili stromeček a vyčkali jsme na příchod čertů, andělů a Mikuláše, kteří dětem přinesli nadílku. Děkujeme všem, kteří přispěli svojí pomocí ke zdárné organizaci akce. Všem příchozím děkujeme za účast a podporu této již tradiční akce.

 

                                                                                                                                             Mgr. Květoslav Kolařík

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

 V sobotu 23. a 30. listopadu proběhly brigády na odklizení  nepořádku na budově kulturního domu v majetku obce. Na brigádách se sešlo dohromady 24 lidí, kteří pomohli odklidit celkem 15t nepořádku a provést vyřezání a úklid náletových dřevin. Všem, kteří se brigády zúčastnili patří veliké poděkování. Poděkování patří i místnímu kamenolomu, který poskytl na odvoz odpadu tři kontejnery.
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        Jiří Hýl
                                                                                                                                                                       starosta 


 
 
 

   V sobotu 23. listopadu se konalo v restauraci U Kaštanu posezení při harmonice. Akce se vydařila, všichni přítomní strávili pěkný večer při muzice a dobré náladě.

 

Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU