csenfrdeitplrues
PO, ST 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.


Jelikož nám
coronavirová pandémie neumožnila uspořádat Dětský den tradičně na začátku června, rozhodli jsme se, že jim tuto akci vynahradíme na konci srpna. Naše nejmenší jsme pozvali na fotbalové hřiště 22. srpna a připravili jsme jim soutěže, svezní na čtyřkolce, malování na obličej, střelbu z luků či airsoftových zbraní a vystoupení kouzelníka Valdiniho. Akce nebyla bohužel podpořena slunečným počasím, a tak se zúčastnilo pouze cca 50 dětí. Všem dobrovolníkům, kteří přispěli k vynikající úrovni děkujeme a budeme se těšit na další těchlovické sešlosti.
Na oslavě MDD se velkou měrou podílela MŠ Těchlovice, která akci podpořila materiálně i organizačně.

                                                                                                   Mgr. Květoslav Kolařík
předseda kulturní komise. 
Další fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.V sobotu 27.6.2020 se konalo na koupališti v Těchlovicích tradiční „vítání prázdnin“. Pro děti byly připravené různé atrakce, jako střelba ze vzduchovek, airsoftových zbraní, luků, kuší a praků. Počasí dovolilo i koupání. Kdo chtěl, mohl si zahrát petanque, nebo si zachytat ryby. Kromě místních se akce zúčastnilo i 25 dětí z dětského domova v Ústí nad Labem. Děti z dětského domova napekly velkou spoustu koláčů a přinesly i jiné sladkosti. Zahrádkáři natočili všem dětem a i některým dospělým cukrovou vatu. Nechybělo ani tradiční opékání buřtíků.  Bohužel kolem osmnácté hodiny zbytek akce pokazil přívalový déšť, ale i tak byla zejména dětmi akce hodnocená pozitivně. Díky patří všem, kteří se podíleli na zabezpečení celé akce.

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


V sobotu 16.5.2020 v dopoledních hodinách, proběhl sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností. Všechen odpad, který byl na stanovištích, odvezli pracovníci TS Děčín. Děkujeme všem, kteří si přišli naložit svůj odpad.

 

V sobotu 9.5.2020 v dopoledních hodinách, uctil na místním hřbitově v Těchlovicích památku padlých vojáků starosta obce pan Jiří Hýl.

 

   Kulturní komise obce pozvala všechny ženy v sobotu 7.3.2020 do restaurace U Kaštanu na akci „Večer při muzice se vzpomínkou na MDŽ“. V úvodu  všechny přivítal starosta obce Jiří Hýl a každé ženě předal kytičku s dárkem od dětí z mateřské školky. Pro všechny příchozí bylo připraveno drobné občerstvení. Posezení začalo krátkou přednáškou na téma „Zdravotní cvičení pro zachování síly“.  K tanci i poslechu hrála skupina Derby.

  
Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


   V sobotu 22. února se uskutečnil v Těchlovicích za podpory Obce Těchlovice Těchlovický masopust. Masky se nejprve sešly v Babětíně, kde jsme dostali klíč Těchlovic od starosty obce, a pak vyrazily za rytmu řízné muziky na masopustní průvod. Maškary navštívily každé stavení, kde byly zvány a podle staročeských tradic popřály každé hospodyni dobrou úrodu a bohatý rok. Masky si také v každém stavení zatancovaly s paní domácí, či hospodářem.
   V průvodu byly děti i dospělí převlečeni za různé masky, které si nakonec můžete prohlédnout ve fotogalerii. Masopust se vydařil a přispěl, doufejme, k dobré náladě v obci. Nakonec se většina ještě pobavila u muziky v místní hospůdce.

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli způsobem podpořili pátý ročník obnovené tradice v Těchlovicích.

Mgr. Květoslav Kolařík – zastupitel Obce Těchlovice.

 
Další fotografie naleznete ve fotogalerii.
Fotografie na rajce.net


 V sobotu 23. a 30. listopadu proběhly brigády na odklizení  nepořádku na budově kulturního domu v majetku obce. Na brigádách se sešlo dohromady 24 lidí, kteří pomohli odklidit celkem 15t nepořádku a provést vyřezání a úklid náletových dřevin. Všem, kteří se brigády zúčastnili patří veliké poděkování. Poděkování patří i místnímu kamenolomu, který poskytl na odvoz odpadu tři kontejnery.
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        Jiří Hýl
                                                                                                                                                                       starosta 


 
 
 

   V sobotu 23. listopadu se konalo v restauraci U Kaštanu posezení při harmonice. Akce se vydařila, všichni přítomní strávili pěkný večer při muzice a dobré náladě.

 


10. listopadu
uspořádala kulturní komise Obecního úřadu v Těchlovicích zájezd ne jenom pro děti do Aquaparku v Čestlicích. I když byla účast skromná, zájezd se vydařil a děti byly spokojené.
Za pořadatele zájezdu Mgr. Květoslav Kolařík 


Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU