PO, ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod.


V sobotu 3. prosince uspořádala kulturní komise v Těchlovicích akci „Mikulášská nadílka“. V průběhu odpoledne si mohly děti vyrobit ozdoby v adventních dílnách. V podvečer proběhla besídka dětí z mateřské školy a po ní pak pro všechny vystoupila skupina Rinas se svojí ohnivou show. Všechny děti ale nejvíce očekávaly příchod čerta s Mikulášem a andělem, aby jim za básničku či písničku nadělili balíček, v němž našly ovoce i sladkosti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci.

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda kulturní komise

 


V sobotu 27. srpna 2022 proběhla v areálu fotbalového hřiště letní country zábava. K tanci a poslechu hrála skupina "DESPERADI". 

16617087247721661708753319


Na dětském hřišti proběhla o letních prázdninách rekonstrukce, obnova nátěru oplocení, srovnání terénu u pískovyště, byla provedena oprava pískoviště a dodán nový písek, oprava a nátěr všech herních prvků, za přispění sponzora pana Spilky byl zakoupen nový herní prvek "motorka", na asfaltový povrch byly instalovány herní prvky z termoplastů, které byly pořízeny z dotace MMR ČR  ve výši 224 076,- Kč. Na streetballové hřiště byl instalován nový herní koš.

16617770462531661777099510
16617771088741661777124839


V úterý 14. 6. 2022 proběhla brigáda na břehu Labe. V místě pod odpočívadlem na cyklostezce došlo k vysekání a vyčištění břehu. Tímto se zpřístupnila řeka. Mnozí berou takový silný tok ve své blízkosti jako samozřejmost. Obce bez vodní plochy nám tuto skutečnost závidí. V této prvotní hrubé úpravě velký kus práce vykonali Martin Cvejn a Pavel Lehký, ale nesmíme opomenout  i ostatní, kteří pracovali až do večerních hodin.

 
 
 4.června 2022 jsme v Těchlovicích oslavili Den dětí. Pro děti jsme připravili soutěže, ukázku hasičské techniky, dva skákací hrady, střelbu z luků a airsoftových zbraní a bublinkový workshop. Zahrádkáři pak po celou dobu dětem připravovali cukrovou vatu a popcorn. Dětského dne se zúčastnilo 130 dětí. Všem dobrovolníkům, kteří přispěli k vynikající úrovni děkujeme a budeme se těšit na další těchlovické sešlosti.

MDD v Těchlovicích organizovala kulturní komise Obecního úřadu v Těchlovicích, Zahrádkáři, FK Český lev Těchlovice a nemalou velkou měrou se podílela MŠ Těchlovice, která akci podpořila materiálně i organizačně.
Večer pak na oslavu dětského dne navázala taneční zábava, kde k tanci a poslechu hrála skupina KLM Roxel music.

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda kulturní komise.

 

Další obrázky naleznete ve fotogalerii.V sobotu 30. dubna 2022 proběhla na fotbalovém hřišti již tradiční akce "Pálení čarodějnic". Pro děti byly připraveny zdarma cukrová vata, popcorn, limonáda a buřtíky. V 19:30 hod. se slavnostně podpálila hranice s čarodějnicí, kterou vyrobila paní Vlasta Krebsová. Od 19:00 hod. hrála k tanci a poslechu hudební skupina DERBY. 

 
Další fotografie zde.

V sobotu 23. dubna 2022 se v místní restauraci U Kaštanu konala od 17:00 hod. přednáška "Průvodce po zaniklých obcích pod Bukovou horou". Velice poutavou přednášku připravil Mgr. Petr Karlíček Ph.D., který zároveň odpovídal i na dotazy přítomných z hstorie zaniklých osad. K dobré náladě přispěla i velká účast místních občanů.

 


V sobotu 2.4.2022 proběhla celorepubliková akce "Ukliďme Česko". K této akci se připojila i naše obec. Děti z mateřské školy přispěly pomocí již v pátek a pod dohledem učitelek uklízely dětské hřiště. V sobotu se z naší obce připojilo k akci celkem devět dobrovolníků, kteří uklízeli nepořádek v obci v okolí cyklostezky od stánku až po Jakuby a značný nepořádek ve starém lomu a odpočívadle u Jakub. Touto cestu bych rád poděloval všem, kteří se této akce zúčastnili a dokázali tak, že jim nepořádek v přírodě není lhostejný.

                                                                                                                                                                      Jiří Hýl
                                                                                                                                                                 starosta obce
Ukliďme Česko - odkaz

 
 

Dotace od MMR ČR


POLICIE ČR

SDH Malé Březno


hasii
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Živá obec

   
  

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU