PO, ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod.


Volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve dnech voleb do Evropského parlamentu (07. a 08.06.2024) ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů, popřípadě zvláštnímu seznamu voličů, si již nyní může požádat u obecního úřadu, popřípadě zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu.


Prezident republiky vyhlásil na 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu, a to rozhodnutím zveřejněným ve sbírce zákonů.


V sobotu 24. února 2024 proběhl po roční přestávce Masopust v Těchlovicích. V 15:00 hod. zapůčil starosta maškarám klíč od obce a za slunečného počasí vyrazily masky na průvod obcí. Průvod za doprovodu muziky prošel trasu od obecního úřadu až k hospůdce na fotbalovém hřišti. Cestou navštívil několik obydlí, kde majitelé připravili drobné občerstvení a průvod pohostili. Na konci trasy před hospůdkou na fotbalovém hřišti byl starostovi vrácen klíč od obce a dětské masky byly odměněny sladkostí. Masopustní veselí dále pokračovalo při muzice a dobrém občerstvení v hospůdce na hřišti.

Velké poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili, podpořili jí občerstvením a pohoštěním.


                                                                                        Jiří Hýl
                                                                                       starosta 


 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.


V tomto týdnu byly v části obce Babětín odklizeny spadlé stromy a větve na dráty veřejného osvětlení.

 
 


Rádi bychom Vás informovali, že do 31. srpna 2024 do 23:00:00 hod. je možné podávat elektronickou žádost do 6. Výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji.


OKRUH PŘÍJEMCŮ DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI:

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí, tzn., kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí.

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:

1.Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,

2.  Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

VÝŠE PODPORY:

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity: 

 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000

 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

 Tepelné čerpadlo

180 000KOTLÍKOVÁ DOTACE 2023 - 6. Výzva Ústeckého kraje - ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O DOTACI: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

8wqvy679


Podmínky dotačního program 6. výzvy kotlíkové dotace ÚK
Jak tedy třídit plastový odpad? V první řadě je důležité odpad před vložením do nádoby sešlápnout či zmáčknout, kvůli úspoře místa.

Co tedy můžete uložit do žlutých nádob? Plastové obaly od nápojů (PET lahve i s víčky), kelímky od jogurtů a ostatních potravin, sáčky, fólie, obaly od mycích, pracích a čistících prostředků, nově také TETRAPACK (nápojové kartony- krabice od mléka, džusů, vína, rajského protlaku,..) a KOVOVÉ POTRAVINÁŘSKÉ OBALY (plechovky od nápojů, konzervy od potravin,..), kovová víčka (z nápojových lahví, zavařovacích sklenic, kečupů,..) a víčka od jogurtů.

Co do žlutých nádob naopak nepatří? Směsný komunální odpad, sklo, papír, textil, molitan, silně znečištěné, mastné obaly od potravin či čistících přípravků, PVC + velké plastové předměty (instalatérské, novodurové trubky, zahradní nábytek- stoly, židle, vaničky, boby,..), stavební polystyren, plechovky od barev, nebezpečných látek či žíravin, tlakové kovové obaly (lak na vlasy, deodoranty, spreje od šlehaček,..).

Jistě Vás zajímá, jak je možné, že se mohou tři druhy odpadu ukládat do jedné nádoby?
Jedná se o tzv. SINGLE STREAM. Jde o druh sběru odpadu, při kterém je v rámci jedné nádoby shromážděno více druhů odpadu, jsou společně odvezeny a následně roztříděny na jednotlivé komodity. Plastové odpady jsou pravidelně vyváženy na třídící linku do Marius Pedersen- provoz Teplice. Plasty se třídí na dotřiďovací lince. Zde se na pásech odstraňuje vše, co tam nepatří a plasty se dotřiďují podle jednoho druhu. Samozřejmě se zvlášť vytřídí tetrapaky a kovové obaly. Mnoho z Vás jistě překvapí, že se vše třídí ručně a například PET lahve se třídí mimo jiné i podle barev. Následně se vše roztříděné balí, sváže a odváží k dalšímu zpracování. Zrecyklovaný plast se nejčastěji využívá ve stavebnictví, jako výplně/ vlákna do bund, spacáků, povlaků, peřin, interiéry v automobilech, opětovná výroba PET lahví, zahradního nábytku a mnoho dalšího. Tyto výrobky z recyklovaného plastu jsou většinou stejně odolné a kvalitní, jako výrobky ze vstupních surovin.

V běžné nádobě na směsný komunální odpad tvoří plasty stále cca 12%, což znamená, že ještě poměrně velké množství plastů končí na skládce. Když se podíváme, jaké mají zrecyklované plasty využití, je to opravdu zbytečná zátěž pro životní prostředí, navíc, když je využití opravdu široké.

Opět tedy platí, třiďte, má to smysl a všem co třídíte děkujeme.


   V uplynulém roce proběhla rekonstrukce kulturního domu, která byla financována z dotací SFŽP ČR,  MMR ČR a dofinancována z rozpočtu obce. Do konce ledna 2024 ještě musí být provedena akceptační zkouška HZS ČR na jejichž PCO je objekt napojen, souhlas KHS s užíváním prostor restaurace a kuchyně. Na kulturní část objektu již byl vydán kolaudační souhlas s užíváním. V přízemí objektu KD je místnost pro seniory s vlastním sociálním zázemím nezávisle na provozu restaurace, dále se v přízemí nachází prostory restaurace a kuchyně. Po rekonstrukci je i sklep budovy, který je určen jako sklad. V prvním patře jsou pak dvě spolkové místnosti, WC, šatna, sprchy a místnost pro volnočasové aktivity. Samostatnou částí objektu je pak společenský sál s barem a vinárnou. V předsálí je pak šatna, WC, technické zázemí pro učinkujíci. Rekonstrukcí též prochází i předzahrádka, kde zbývá ještě opravit zeď ze strany od potoka. Obec chce objekt využívat na kulturní a společenské akce a sportovní aktivity.  V současné době probíhá výběrové řízení na vybavení nábytkem a výběrové řízení na provozovatele restaurace. Předpokládaný termín otevření restaurace a celého kulturního domu pro veřejnost je březen 2024.

                                                                                                                                  Jiří Hýl   starosta

fotografie před rekonstrukcí:
KD-budova
1705392462327
1705393330320
1705392445213
1638973600099
1705356068053
1705356095371
1705356122761
1705356108939
1705356081121
1705356052727
1638973582938
1705356039603
1705356021937
1638973675348
1705356002286
1705355987049
1705355971908
1705355946537
1638973694665
1638973653472
1638973637547
1638974024950
1638974011067
1705392427090
1705392408175
1638973995421
1705392354198
1638973980846
1705392323340
1638973964086
1638973942430
1638973927046
1638973911345
1638973880661
1638973865309
1638973850368
1638973836392
1705392309403
1705392296154
1705392279796
1705392259457
1638973771190
1638973818179
1638973798810
1638973784951
1638973756014
1638973725957
1638973709948
1638973555828
KD-budova
1705392462327
1705393330320
1705392445213
1638973600099
1705356068053
1705356095371
1705356122761
1705356108939
1705356081121
1705356052727
1638973582938
1705356039603
1705356021937
1638973675348
1705356002286
1705355987049
1705355971908
1705355946537
1638973694665
1638973653472
1638973637547
1638974024950
1638974011067
1705392427090
1705392408175
1638973995421
1705392354198
1638973980846
1705392323340
1638973964086
1638973942430
1638973927046
1638973911345
1638973880661
1638973865309
1638973850368
1638973836392
1705392309403
1705392296154
1705392279796
1705392259457
1638973771190
1638973818179
1638973798810
1638973784951
1638973756014
1638973725957
1638973709948
1638973555828

fotografie po rekonstrukci:
 
1705349405347
1705350159867
1705349759998
1705349780096
1705349877913
1705349858091
1705349821084
1705349841486
1705349801333
1705350295649
1705350181680
1705349995560
1705349897345
1705349714659
1705349734961
1705354184543
1705354148813
1705349918920
1705349941125
1705354455986
1705349979072
1705354165816
1705354333206
1705349958107
1705350144142
1705350032248
1705354207753
1705354261903
1705354285096
1705350102504
1705350085430
1705350069865
1705350012500
1705350049324
1705350120192
1705350350757
1705349598499
1705349571824
1705349547173
1705349527749
1705350223216
1705353964838
1705350246016
1705354089842
1705353964781
1705354383119
1705354127910
1705349618984
1705349506347
1705354474075
1705349473703
1705354062012
1705354414400
1705353901176
1705354011767
1705350566018
1705350581249
1705350543570
1705349405347
1705350159867
1705349759998
1705349780096
1705349877913
1705349858091
1705349821084
1705349841486
1705349801333
1705350295649
1705350181680
1705349995560
1705349897345
1705349714659
1705349734961
1705354184543
1705354148813
1705349918920
1705349941125
1705354455986
1705349979072
1705354165816
1705354333206
1705349958107
1705350144142
1705350032248
1705354207753
1705354261903
1705354285096
1705350102504
1705350085430
1705350069865
1705350012500
1705350049324
1705350120192
1705350350757
1705349598499
1705349571824
1705349547173
1705349527749
1705350223216
1705353964838
1705350246016
1705354089842
1705353964781
1705354383119
1705354127910
1705349618984
1705349506347
1705354474075
1705349473703
1705354062012
1705354414400
1705353901176
1705354011767
1705350566018
1705350581249
1705350543570


Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s plány významných investičních akcí v letošním roce.

 
  • Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.
Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma, která  zajistí technické podklady veřejného osvětlení v Obci Těchlovice pro účely podání žádosti o dotaci na NPO MPO ČR. Výše dotace až 80%. Dotace je závislá na úspoře el. energie, která se rekonstrukcí získá. Celková částka za rekonstrukci veřejného osvětlení v obci by neměla přesáhnout 2 mil. Kč bez DPH. Celková dotace by pak činila 1,6 mil. Kč. Po výběrovém řízení na zhotovitele a podepsání smlouvy o dílo by rekonstrukce měla proběhnout červen/červenec 2024.

  • Rekonstrukce mostu u č.p.8.
Stavební povolení na rekonstrukci mostu bylo stavebním úřadem vydáno na konci roku 2023. V současné době byla vybrána firma na zajištění inženýrské činnosti k výběru zhotovitele. Po vyhlášení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo, by rekonstrukce mostu měla proběhnout v dubnu až červnu 2024. Cena za rekonstrukci mostu se pohybuje do 2,5 mil. Kč s DPH. Na tuto akci, bych rád získal dotaci z Ústeckého kraje z POV, která by měla být vyhlášena v únoru 2024 a měla by dosahovat částky 1 mil. Kč. Rekonstrukce mostu musí být dokončena do konce roku 2024.

  • Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 120 (samoobsluha)
V současné době probíhá příprava na tvorbě stávající dokumentace objektu, pro potřeby zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci z NP OPŽP.  Výše dotace se u tohoto projektu pohybuje v rozmezí 80 až 100% v závislosti na úspoře el. energie.  Součástí rekonstrukce objektu bude samozřejmě výměna zdroje tepla, elektroinstalace, zateplení pláště budovy včetně výměny oken, výloh a dveří. Rekonstrukci je nutné provést i ve vnitřních částech budovy, kde se již jedná o neuznatelné náklady. Po výběru zhotovitele předpokládám rekonstrukci na podzim tohoto roku.


                                                                                                                                                                              Jiří Hýl  starosta
                                                                                                                                                                              

POLICIE ČR

SDH Malé Březno


hasii
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Živá obec

   
  

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU