PO, ST 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod.

V sobotu 12. března 2022 se v restauraci U Kaštanu uskutečnila kulturní akce "Večer se vzpomínkou na MDŽ". K tanci a poslechu hrála skupina "DERBY". Každá žeana obdržela květinu.


Na žádost starosty obce a po dohodě s mysliveckým hospodářem byly provedeny v měsíci lednu a začátkem února 2022 opětovné naháňky divokých prasat v honitbě Těchlovice. V uvedené době bylo v lokalitě Zadní Lhota , Přerov směr Malé Březno uloveno 38 ks prasat a 15 selat. Dále byl proveden lov v místech nad "vodní nádrží" a u místního hřbitova. Starosta požádal myslivecký spolek o další naháňhy z důvodu minimalizování škod na soukromém a obecním majetku.

 5. února se uskutečnil v Těchlovicích za podpory Obce Těchlovice Těchlovický masopust. Masky se nejprve sešly u vodní nádrže, kde jsme dostali klíč Těchlovic od starosty obce, a pak vyrazily za rytmu řízné muziky na masopustní průvod. Maškary navštívily každé stavení, kde byly zvány a podle staročeských  tradic popřály každé hospodyni dobrou úrodu a bohatý rok. Masky si také v každém stavení zatancovaly s paní domácí, či hospodářem. 

Masopust se vydařil a přispěl, doufejme, k dobré náladě v obci. Nakonec se většina ještě pobavila u muziky v místní hospůdce.

Akce se uskutečnila za současných epidemiologických pravidel

Mgr. Květoslav Kolařík – zastupitel Obce Těchlovice


MAS MAS1
V sobotu 8.1.2022 proběhla, na žádost starosty obce, myslivecká náháňka MS Rozhledna v k.ú. Přední Lhota, kde poslední dobou docházelo k ničení majetku občanů divokými prasaty. Naháňka byla úspěšná a podařilo se odlovit devět divokých prasat. V případě, že bude i nadále docházet ke škodám na majetku způsobeným divočáky, bude se naháňka opakovat. Celkem již bylo v obci za posledních 14 dnů odloveno 30 ks divokých prasat.

 


V Těchlovicích proběhl lov divokých prasat, které ničily majetek občanů. Od prosince loňského roku má honitba Těchlovice opět staronového hospodáře. V období mezi svátky bylo v katastru Těchlovic uloveno 15 divokých prasat. Dne 30.12.2021 jich bylo v blízkosti místního hřbitova uloveno 6 ks. V polovině ledna 2022 se bude v lovu pokračovat. 


Obec v roce 2019 zakoupila do svého vlastnictví budovu č.p. 24, která sloužila jako kulturní dům. V průběhu minulých dvou let probíhaly přípravy na projektech rekonstrukce budovy, která by měla opět sloužit ke společenskému využití. Je plánováno obnovení společenského sálu, ve staré části budovy, budou prostory pro volnočasové aktivity a spolkovou činnost. V současné době je ukončena práce na projektové dokumentaci a podklady byly předány na stavební úřad k vydání stavebního povolení. Rekonstrukce celého objektu by měla být financována z dotací z MMR ČR a z OPŽP kam již byly žádosti zaslány. Dále využije obec finanční prostžředky z kotlíkových dotací.  

Dotace od MMR ČR


POLICIE ČR

SDH Malé Březno


hasii
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Živá obec

   
  

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU